Pieniądz papierowy

Pieniądz papierowy Pierwszymi środkami płatniczymi, jakie były używane do zakupu towaru były monety. Te wytarzano ze szlachetnego kruszywa typu srebro czy złoto. Z czasem jednak kruszywa tego były zbyt mało, aby zaspokoić potrzeby wszystkich ludzi, dlatego też zaczęto rozglądać się za innym środkiem płatniczym. W tym czasie swój rozkwit mieli złotnicy, ponieważ u nich zostawiano monety a w zamian dostawano kwity. Kwitami tymi można było wykonywać opłaty lub zakupy towarowe, miały tą samą wartość, co monety. Można też śmiało stwierdzić, że ówcześni złotnicy pełnili role późniejszych bankierów. Co ważne każdy posiadacz kwitów mógł też oprocentować swoje monety, dzięki czemu zarabiał na nich. Za powierzenie złotnikowi kruszywa ten musiał wypisać odpowiedni kwit, tak powstały po raz pierwszy pieniądze papierowe. Po pewnym czasie kwity zostały tak rozpowszechnione, że stały się podstawowym środkiem płatniczym, zaakceptowanym również przez państwo. Papierowe pieniądze pojawiły się stosunkowo późno, ponieważ dopiero w siedemnastym wieku. Pierwszym państwem, jakie nimi dysponował były Chiny, następnie obieg tą walutą dotarł również do Europy. Pieniądz papierowy jest do dziś stosowanym środkiem płatniczym, ale coraz częściej rezygnujemy z niego na rzecz pieniądza elektronicznego, ponieważ ten jest bardziej komfortowy w użytkowaniu.