Pieniądz -monety

Pieniądz -monety Rozwój cywilizacji pośrednio wpłynął na rozwój bankowości i pieniądza. Ludzie zaczęli poszukiwać metali oraz kruszców, ponieważ można było za nie dostać wiele towarów. Metalami szlachetnymi zaczęto płacić za usługi oraz towary użytkowe. Z czasem jednak zauważono, że ich przemieszczanie nie było zbyt komfortowe, metale były ciężkie a do tego nie podzielne, co wymuszało targowanie się przy zakupie. Aby pomóc sobie w obrocie metalami szlachetnymi zaczęto je dzielić na mniejsze fragmenty. Początkowo przyjmowały one kształt kulek później zaczęto je spłaszczać. Tak powstały pierwsze monety, którymi zaczęto posługiwać się w zakupie i sprzedaży towarowej. Monety były cennym kruszywem jednak bardzo często je fałszowano, aby zapobiec takiemu precedensowi zaczęto je zdobić pieczęcią ważnych książąt oraz króli. Takie monety nie można było podrobić, ponieważ były sygnowane. Co ważne monety powstawały najczęściej ze stopu złota srebra czy brązu. Z czasem zaczęto wykonywać je tylko ze srebra i złota. Za pierwszych twórcą sytemu monetarnego na świecie uważa się Fenicjan, ponieważ ci prowadzili handel ze wszystkimi ówczesnymi państwami tego okresu. To oni przyczynili się do rozpowszechnienia sytemu monetarnego. Z czasem każde państwo zaczęło produkować swoje monety, aby odróżnić je od pozostałych i rozpowszechnić na świecie.